dəyişməzlik

dəyişməzlik
is. Dəyişməz şeyin hal və keyfiyyəti; sabitlik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • dəyişməməzlik — bax dəyişməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daimilik — is. Daimi olma, həmişəlik, müttəsillik; sabitlik, dəyişməzlik, ardıcıllıq. <Həsənin> Dilaraya olan sevgisi həmişə bir əbədilik, daimilik hissi ilə bağlı idi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sabitlik — is. Sabit şeyin hal və vəziyyəti; daimilik, dəyişməzlik. Qiymətlərin sabitliyi. Valyutanın sabitliyi. – <Rüstəm bəy:> Təbiət müvazinəti pozulduqda əbədi qanunun sabitliyi sarsılır. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarsılmazlıq — is. Möhkəmlik, səbatlılıq, dayanıqlılıq, dağılmazlıq, pozulmazlıq, dəyişməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • stabillik — is. Sabitlik, daimilik, dəyişməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bir — say. 1. 1 rəqəmi ilə işarə olunan sayın adı, miqdar saylarının ilk vahidi. Üçdən bir çıxmaq. Beşin üstünə bir gəlmək. // Miqdarca tək. Bir cilddən ibarət kitab. 2. Zərf mənasında. Bir yerdə, birgə, birlikdə. Çörəyi bir yedik. 3. Sif. mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qərarsızlıq — is. 1. Aramsızlıq, durumsuzluq, səbirsizlik, dözümsüzlük; bir yerdə qərar tapa bilməmə. 2. Səbatsızlıq, davamsızlıq, dəyişkənlik, daim dəyişmə; mütərəddidlik. 3. Rahatsızlıq, narahatlıq, iztirablı hal. 4. Arasıkəsilməzlik, aramsızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”